ความรู้เกี่ยวกับค่าส่วนกลางคอนโดที่ทุกคนควรรู้

เมื่อเราทำการซื้อคอนโดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่นอกจากค่าผ่อนบ้าน นั่นก็ ค่าส่วนกลางคอนโด ซึ่งเงินในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือบ้านแบบไหนก็ต้องมีการชำระเงินในส่วนนี้ให้กับนิติบุคคลหรือเจ้าของโครงการ

ซึ่งเจ้าบ้านบางคนอาจจะมีความไม่เข้าใจว่าการจ่ายในส่วนนี้ไปเราจะได้รับอะไรบ้าง แต่ถ้าหากเราไม่จ่ายค่าส่วนกลางเราจะมีความผิดของตามข้อกฎหมายอย่างไร ดังนั้นเรามาทำความรู้จักในการชำระค่าส่วนกลางส่วนนี้ให้กับนิติบุคคลอย่างถูกต้อง โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

 ความหมายของค่าส่วนกลางที่ควรรู้

ค่าส่วนกลาง หมายถึงค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาบ้านหรือคอนโดที่เราจะต้องจ่ายให้กับนิติบุคคลหรือเจ้าของโครงการ

ประโยชน์ของการเรียกเก็บค่าส่วนกลาง

โดยเงินค่าส่วนกลางในส่วนนี้นิติบุคคลเรียกเก็บจากลูกบ้านทุกคนเพื่อนำไปจ่ายค่าสิ่งอวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในโครงการ ไม่ว่าจะเป็น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเก็บขยะ ค่าซ่อมแซมบ้าน และรวมไปถึงค่าการดูแลรักษาความปลอดภัย

ดังนั้นเพื่อให้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานจึงต้องมีการเรียกเก็บเงินค่าส่วนกลางจากลูกบ้าน เดือนล่ะ 1 ครั้ง

ถ้าไม่มีการเรียกเงินค่าส่วนกลางจะเกิดอะไรขึ้น

      1. อาจจะทำให้ผู้อยู่อาศัยจะต้องประสบกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมและไม่มีใครมาจัดการซ่อมแซมให้ และจะไม่มีใครมาดูแลในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งอาจจะทำเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันอย่างการถูกขโมยขึ้นบ้านได้

      2. อาจจะทำให้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของโครงเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเดิม เพราะขาดรายได้และงบประมาณในการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเครื่องมือช่างซ่อม ซึ่งถ้าเกิดการชำรุดขึ้นมาก็จะไม่มีงบประมาณมาซ่อมแซมในส่วนนี้

      3. อาจจะส่งผลทำให้สภาพของคอนโดดูชำรุดทรุดโทรมและดูไม่น่าอยู่อาศัย ซึ่งก็จะส่งผลทำให้เมื่อขายห้องก็อาจจะทำให้ได้ราคาไม่ดี

กรณีการค้างชำระและไม่จ่ายตามกำหนด

      1.จะทำให้เจ้าบ้านถูกเรียกเก็บค่าปรับจากยอดที่ค้างชำระประมาณ 12-20% พร้อมจ่ายดอกเบี้ยหากไม่มีการชำระตามระยะเวลาที่กำหนด

      2.จะทำให้เจ้าบ้านไม่มีสิทธิ์ที่จะได้โอนกรรมสิทธิ์ จนกว่าเจ้าบ้านจะชำระเงินค่าส่วนกลางพร้อมชำระค่าปรับต่าง ๆ กับนิติบุคคลของโครงการอย่างครบถ้วน

     3.อาจส่งผลทำให้โดนนิติบุคคลฟ้องร้องเพื่อให้มีการชำระหนี้ค่าส่วนกลาง

เรียกได้ว่าค่าส่วนกลางคอนโดถือว่าเป็นสิ่งที่เจ้าบ้านทุกคนควรมีการชำระทุกเดือน ซึ่งเงินในส่วนนี้นิติบุคคลก็จะมีการนำไปทำนุบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในคอนโดให้ดีขึ้น

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply