การเลือกใช้ น้ำยากันซึมให้เหมาะกับงาน

ปัญหารั่วซึมแม้จะฟังดูเล็กน้อย แต่หากปล่อยไว้นานอาจทำให้โครงสร้างและวัสดุโดยรอบเสื่อมสภาพหมดอายุการใช้งานเร็วกว่าปกติ ก่อนจะแก้ไขด้วยการใช้น้ำยากันซึมต้องรู้ว่าปัญหาการรั่วซึมที่ประสบอยู่เป็นการรั่วซึมแบบไหน บริเวณใด เพื่อให้วางแผนการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง

เมื่อทราบถึงปัญหาและจุดเกิดเหตุที่แน่ชัดแล้ว ค่อยหาซื้อน้ำยาสำหรับกันซึมมาใช้ และควรเลือกให้เหมาะสมกับงานจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด

1.งานหลังคา

เนื่องจากบริเวณหลังคา ต้องโดนแดด โดนฝน โดนความร้อนในทุกวัน การเลือกใช้น้ำยาสำหรับกันซึมก็ควรเลือกชนิดที่ทนต่อความร้อน ทนแดด ไม่เปราะแตกหรือเสื่อมสภาพเมื่อต้องโดนแดดไปนาน ๆ นอกจากนี้ยังต้องคำนึงด้วยว่าหลังคาที่จะทาน้ำยานั้นเป็นหลังคาประเภทใด 

วิธีแก้ไข หลังคากระเบื้อง ซีแพคโมเนีย กระเบื้องดินเผา หลังคาประเภทนี้ควรใช้น้ำยาสำหรับกันซึมที่ใช้ในงานปูน ส่วนหลังคาประเภทโลหะ ควรใช้น้ำยาหรือสารกันรั่วซึมประเภทที่สามารถยืดหยุ่นได้ เพราะตัวเนื้อโลหะมีความยืดหยุ่นขยายตัวเมื่อโดนความร้อน หากใช้น้ำยาที่กันซึมในกลุ่มที่ไม่สามารถยืดหดขยายตัวยืดหยุ่นได้ก็จะมีปัญหาเพราะแตกในที่สุด

2.งานพื้นกลางแจ้ง

ปัญหารั่วซึมในพื้นสนามกลางแจ้งมักถูกมองว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยเพราะไม่ใช่พื้นที่อยู่อาศัยในตัวอาคาร แต่ทราบหรือไม่ว่าปัญหาการรั่วซึมในพื้นผิวการแจ้งนั้นหากมีการรั่วซึมเพียงเล็กน้อย ก็จะทำให้วัสดุการปูพื้น เสื่อมสภาพชำรุดเสียหายโดยเฉพาะหากพื้นดินด้านล่างที่เป็นดินเค็มหรือดินที่มีความเป็นกรดสูง

จนทำให้มีความชื้นที่นำเอากรดและเกลือเหล่านั้นเข้ามาแทรกอยู่ในเนื้องานคอนกรีต จะทำให้คอนกรีตขาดคุณสมบัติในการยึดเกาะไป 

วิธีแก้ไข เมื่อพบปัญหาควรที่จะแก้ปัญหาด้วยการใช้น้ำยากันซึม ในกลุ่มงานกลางแจ้งอย่างน้ำยาที่กันซึมซึมกลุ่มที่ ป้องกันกรดและเกลือได้ก็ควรใช้แบบนั้น

3. งานผนังตัวอาคาร

การรั่วซึมประเภทนี้ มักมาจากรอยแตกร้าว เป็นแนวยาวทำให้ความชื้นสามารถแทรกตัวระหว่างรอยแตกได้ซึ่งนานเข้า จะทำให้อร่อยแตกนี้ใหญ่ขึ้นและบริเวณรอบ ๆ รอยแตกปูนก็จะเสื่อมสภาพ การแก้ปัญหาในขั้นแรก ต้องค้นหาแนวแตก เพื่อหาทิศทางจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของรอยดูว่าน้ำซึมมาจากจุดใดแล้วทำการแก้ปัญหาจากจุดนั้น

วิธีแก้ไข ใช้น้ำยาที่กันซึมหรือวัสดุอุดกันซึม อุดบริเวณจุดต้นเหตุไม่ให้น้ำซึมเข้าได้ แต่หากรอยแตกร้าวนั้นเป็นแนวยาวมีแผลที่กว้าง ควรใช้วิธีการสกัดเปิดปากแผลแล้วอุดด้วยซีเมนต์แทน

4. งานสระว่ายน้ำ

หรือพื้นที่ความชื้นสูง ปัจจุบันมีน้ำยาสำหรับกันซึมและวัสดุกันซึมหลายแบบหลายยี่ห้อที่ผลิตออกมาเพื่อรองรับงานรั่วซึมในสระว่ายน้ำหรือพื้นที่ความชื้นสูง ควรใช้น้ำยาเฉพาะทางซึ่งสามารถขอคำปรึกษาได้จากตัวแทนจำหน่ายหรือร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไป

การเลือกใช้น้ำยากันซึมให้เหมาะกับงานนั้น นอกจากจะได้งานที่มีคุณภาพแก้ปัญหาได้ตรงจุดไม่เกิดปัญหาในระยะยาวแล้ว ยังเป็นการประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซมและเป็นการยืดอายุวัสดุก่อสร้างให้ใช้งานได้นานขึ้น ปัญหาการรั่วซึมจะไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าและปัญหากวนใจหากแก้ปัญหาตั้งแต่แรกเริ่ม ด้วยการวางระบบกันซึมที่ดี

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply