แมลงวันไม่ได้อยู่กับเราแค่วันเดียว กำจัดก่อนเป็นเหตุโรคร้าย

เมืองร้อนอย่างเมืองไทย มีแมลงกวนใจเต็มไปหมด ยิ่งหน้าร้อนยิ่งแพร่พันธุ์กระจายได้มาก หนึ่งในปัญหาที่ทุกคนต้องพบเจอ คือความรำคาญจากแมลงวัน พบได้ทั้งในบ้าน ร้านอาหาร หรือพื้นที่สาธารณะอื่นๆ และไม่เพียงก่อความรำคาญเท่านั้น

แมลงวันยังเป็นพาหะนำโรคอีกมากมาย  เช่น อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ โรคพยาธิ โรคผิวหนังจากเชื้อรา เป็นต้น มีโทษมากมายแบบนี้แล้ว หลายคนคงอยากหาวิธีกำจัดให้อยู่หมัด ในบทความนี้จะมีวิธีกำจัดและป้องกันแมลงวันโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลง

กำจัดอย่างไรโดยไม่พึ่งยาฆ่าแมลงสังเคราะห์

แมลงวันที่พบเห็นได้ในประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นแมลงวันบ้าน ที่มีลักษณะตัวเล็กสีดำปีกใส รองลงมาที่จัดอยู่ในหมวดสัตว์ที่ใกล้ชิดมนุษย์เช่นเดียวกันกับแมลงวันบ้าน คือแมลงวันหัวเขียวและแมลงวันหลังลาย

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นชนิดไหน เป็นพาหะนำโรคร้ายให้กับมนุษย์ได้ ภญ. อรภา สกุลพาณิชย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เสนอน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ไล่แมลงวัน ดังนี้

  1. น้ำมันหอมระเหยจากพืชในสกุลส้ม เช่น น้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้ม น้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาว น้ำมันหอมระเหย 2 ชนิดนี้ หากมีความเข้มข้นประมาณ  4-5 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร มีฤทธิ์ฆ่าแมลงวันได้ถึง 50-70 เปอร์เซ็นต์
  2. นํ้ามันหอมระเหยจากพืชในสกุล Cymbopogonได้แก่ นํ้ามันหอมระเหยจากตะไคร้ และน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอม น้ำมันหอมระเหยจากพืชสกุลนี้ มีประสิทธิภาพในการไล่แมลงวันสูง โดยเฉพาะน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอม สามารถไล่แมลงวันได้ถึง 91-92 เปอร์เซ็นต์ เมื่อมีความเข้มข้นร้อยละ 15
  3. นํ้ามันหอมระเหยจากพืชในสกุล Eucalyptus และ Melaleuca คือ น้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้จากใบของต้นยูคาลิปตัสพันธุ์ cinerea และพันธุ์globules รวมถึงน้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้จากต้นทีทรี ที่เมื่อมีความเข้มข้นร้อยละ 5  สามารถกำจัดแมลงวันบ้านได้ ร้อยละ 100
  4. นํ้ามันหอมระเหยสกัดได้จากใบและกิ่งของสนฮิโนกิ เมื่อนำมาเจือจาง สามารถไล่แมลงวันในบ้านได้ 5 ชั่วโมง
  5. นํ้ามันหอมระเหยจากพืชในสกุล Mentha ประกอบด้วย น้ำมันหอมระเหยจากเปเปอร์มิ้น และน้ำมันหอมระเหยจากสะระแหน่ญวน ที่ไล่แมลงวันได้กว่าร้อยละ 90  ในความเข้มข้นเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น

สามารถใช้สูตรน้ำมันหอมระเหยหลายชนิดผสมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไล่แมลงวัน เช่นนำน้ำมันหอมระเหยเปเปอร์มิ้นผสมกับน้ำมันหอมระเหยชนิดอื่น แล้วใช้เครื่องช่วยกระจายน้ำมันหอมระเหยในบ้าน หรือใช้วิธีง่ายๆ อย่างการแขวนไว้ภายในบ้าน

แต่ต้องระวังไม่ใช้น้ำมันหอมระเหยในความเข้มข้นสูงเกินไป ซึ่งอาจระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ หรือควรคัดเลือกใช้ชนิดที่ไม่มีบุคคลในบ้านแพ้

แค่ไล่อาจไม่พอ

นอกจากจะใช้วิธีไล่หรือกำจัดแมลงวันแล้ว หากอยากป้องกันปัญหานี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีก ควรหมั่นดูแลแหล่งที่เอื้อต่อการขยายพันธุ์แมลงวัน เช่น ถังขยะทั้งในและนอกบ้านควรมีฝาปิด เก็บผลไม้ที่สุกเกินไปที่อาจเรียกแมลงวันหรือแมลงหวี่เข้ามาในบ้านให้มิดชิด

ควรดูแลอ่างล้างจานและท่อระบายน้ำไม่ให้มีคราบหมักหมมที่จะเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ได้ ดูแลพื้นที่ภายในบ้านไม่ให้มีพื้นที่เปียกแฉะหรือมีน้ำขัง กำจัดมูลสัตว์ภายในบ้านหรือขยะเน่าเสีย เป็นต้น เพียงเท่านี้ก็จะได้มั่นใจว่า คนในบ้านจะปลอดภัยจากพาหะนำโรคอย่างแมลงวัน

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply