ข้อควรระวัง! ก่อนเซ็นสัญญาเช่าคอนโด

สัญญาเช่าเป็นสัญญาธุรกรรมที่ทำขึ้นโดยมีข้อผูกมัดทางกฎหมายระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า ซึ่งย่อมหมายถึง “การมีประโยชน์ร่วมกัน” แต่ในบางครั้งบางสัญญาเช่าก็อาจทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียประโยชน์ได้

ดังนั้นการทำสัญญาเช่าทุกประเภทควรพิจารณาให้ดี โดยเฉพาะการทำสัญญาเช่าคอนโด ก่อนจะทำสัญญาเช่าไม่ว่าจะเป็นผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

1. มีกรอบกำหนดระยะเวลาการเช่าอย่างชัดเจน

ทั้งระยะเวลาการจ่ายเงิน ระยะเวลาการเข้าอยู่ ตลอดจนระยะเวลาในการย้ายเข้าหรือย้ายออก สัญญาเช่าควรครอบคลุมถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย เพื่อที่จะไม่ทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียประโยชน์ หรือเสียเวลา ในการดำเนินการภายใต้กรอบสัญญาเช่านี้

2. ประวัติของคอนโด Unit ที่จะเช่า

ผู้ที่จะเซ็นสัญญาเช่าคอนโดจะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานของคอนโดยูนิตนั้นก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าคนรู้อย่างนี้ไม่ใช่แหล่งซ่องสุมสิ่งผิดกฎหมาย เจ้าของยูนิตคนก่อนหรือคนให้เช่า ไม่ได้มีคู่อริที่ปองร้ายหมายชีวิตกันมาก่อน

เพราะหากกรณีผู้ให้เช่า หรือผู้เช่าคนก่อน กระทำ เรื่องผิดกฎหมายเอาไว้ เช่นอาจมีการซุกซ่อนยาเสพติดภายในห้อง หรือมีคู่อริทะเลาะวิวาทที่อาฆาตมาดร้ายแก่กัน อาจจะทำให้เกิดการทำร้ายผิดตัว เกิดขึ้นได้

3. โครงสร้างคอนโดไม่ชำรุดเสียหายจนเกินไป

หากโครงสร้างหลักของคอนโดเกิดความชำรุดเสียหาย อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าอยู่อาศัยได้ ทั้งนี้รวมถึงโครงสร้าง ไฟฟ้าและน้ำประปาภายในด้วย ควรสำรวจให้แน่ใจว่าไม่มีจุดที่ไฟฟ้าชำรุดที่อาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจร

ส่วนเรื่องน้ำประปาให้สำรวจว่ามีน้ำหยดหรือไม่หากมีการชำรุดเสียหาย ผู้ให้เช่าจะต้องทำการซ่อมแซมให้โดยระบุไว้ในสัญญาเช่าอย่างชัดเจน

4. ระวังกล้องแอบถ่ายหรืออุปกรณ์ที่อาจจะคุกคามความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยได้

บ่อยครั้งที่มีคลิปหรือภาพลามกอนาจารในลักษณะแอบถ่ายปรากฏบนโลกออนไลน์ซึ่งภาพเหล่านั้นมักจะมาจากกล้องที่ถูกซ่อนไว้ในมุมต่าง ๆ ของอาคารที่พักอาศัย ภายในคอนโดที่ให้เช่าก็เช่นกัน ผู้ที่จะเช่าควรสำรวจบริเวณพื้นที่ลับตา บริเวณเครื่องปรับอากาศพัดลม มุมสูงต่าง ๆ ว่ามีกล้อง คือเครื่องมือดักฟังหรือไม่

5. ระบบความปลอดภัยพื้นฐาน

เช่น บริเวณกลอนประตูห้อง กุญแจห้อง ควรตกลงกับผู้ให้เช่าว่าเมื่อเข้ามาอยู่แล้ว ขออนุญาตทำกุญแจเสริมหรือทำที่ล็อคกุญแจเพิ่มขึ้นมาอีกเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพราะแน่นอนว่าผู้ให้เช่าต้องมีกุญแจสำรองไว้อีกเป็นอย่างแน่นอน

จึงไม่ปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งหากผู้ให้เช่าบุกเข้ามาในห้องและยังเป็นการป้องกันทรัพย์สินภายในไม่ให้ถูกรื้อค้น จนอาจสูญหาย นอกจากนั้นควรสำรวจบริเวณประตูว่ามีรอยถูกงัดแงะ บริเวณระเบียงว่ามีความเสี่ยงที่จะทุกคนร้ายบุกขึ้นมาทางนั้นหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อมาอยู่ในคอนโดนี้แล้วจะได้รับความปลอดภัยสูงที่สุด

สิ่งสำคัญที่ควรระวังก่อนเซ็นสัญญาเช่าคอนโดนอกเหนือจาก 5 ข้อดังกล่าวแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุด คือ “ต้องระวังใจตนเอง” อย่าให้อยู่เหนือเหตุผล อย่าใช้ความชอบมาเป็นตัวตัดสินใจเลือกเช่าเพียงอย่างเดียว ต้องมีสติมีเหตุผลค่อย ๆ พิจารณาอย่ารีบเร่งตัดสินใจ

โดยเฉพาะในกรณีที่คู่สัญญาพยายามเร่งรัด จนเกินไป ให้ฉุกคิดว่าทุกอย่างต้องมีเหตุผล สินค้าและบริการที่ถูกเกินไปไม่มีในโลกหากพิจารณาได้ดังนี้แล้วการเซ็นสัญญาเช่าจะเป็นไปอย่างปลอดภัยและคุ้มค่าที่สุด

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply