4 สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเกี่ยวกับสัญญาเช่าคอนโด

ความสะดวกสบายในการเดินทางระหว่างที่พักและที่ทำงานเป็นสิ่งที่ผู้คนในสังคมเมืองปรารถนา ซึ่งคอนโดเป็นที่พักอาศัยแนวใหม่ที่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองได้เป็นอย่างดี เพราะคอนโดส่วนใหญ่มักจะปลูกสร้างใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง

แต่คอนโดทำเลทองมีราคาที่สูงบวกกับไม่สามารถจับจองได้ทัน จึงทำให้หลายคนเลือกที่จะมองหาคอนโดสำหรับ “เช่า” แต่ในบริบทการเช่านี้จะต้องมีข้อกฎหมาย มีข้อผูกมัดต่าง ๆ มาเกี่ยวข้อง ฉะนั้นก่อนทำสัญญาเช่าคอนโด ผู้เช่าต้องศึกษารายละเอียดดังต่อไปนี้ให้ดีเสียก่อน 

1.เช่ากับใคร 

เช่ากับบุคคล นิติบุคคล หรือว่าเช่ากับบริษัทเป็นด่านแรกที่ผู้จะเช่าต้องทราบ หากเช่ากับบริษัทเจ้าของคอนโดโดยตรงมักจะได้สวัสดิการและราคาที่ถูกกว่าการเช่าเป็นทอด ซึ่งการทำสัญญาเช่าคอนโดกับบริษัทจะมีสัญญาที่เป็นมาตรฐาน มีรายละเอียดที่ชัดเจน

ส่วนการเช่ากับบุคคลจะต้องมีการตกลงรายละเอียดอย่างแน่ชัด ควรมีพยานในการทำสัญญาทุกครั้ง และพยายามสังเกตนิสัยใจคอของผู้ให้เช่าเพื่อความสบายใจของผู้เช่าเอง  

2.สถานะผูกมัดทางสัญญาเช่า

ผู้เช่าคอนโดจะต้องทราบถึงสถานะการผูกมัดทางสัญญา ว่าคอนโดแห่งนี้มีการเช่าต่อเป็นทอดทอด หรือการนำไปจำนอง รวมถึงติดค้างสัญญาการเช่ากับผู้อื่นหรือไม่ ตลอดจนกฎกติกาของทางคอนโด ว่าอนุญาตให้ผู้เข้าอาศัย สามารถกระทำสิ่งใดได้บ้าง

3.ภาระรับผิดชอบของผู้เช่า

นอกจากค่าเช่าที่ต้องจ่ายกับผู้ให้เช่าแล้ว ต้องศึกษาให้ดีว่าภาระรับผิดชอบค่าเสื่อมสภาพ ค่าส่วนกลาง การบำรุงรักษา การตกแต่งเพิ่มเติม ส่วนใดบ้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้เช่า ความรับผิดชอบของผู้อื่นและส่วนใดอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง

4.ระยะเวลาการเช่า

ผู้ให้เช่าบางรายที่ไม่ได้ต้องการปล่อยเช่าคอนโดในระยะยาว จะมีกำหนดระยะเวลาเช่าอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เช่าสามารถวางแผนการเข้าอยู่และย้ายออกได้อย่างเหมาะสม ส่วนผู้เช่าเองก็ควรเลือกเจรจาทำสัญญาเช่าในระยะสั้นที่สุด

เพื่อทดลองอยู่และดูว่าเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของตัวเองมากน้อยแค่ไหน เพราะหากเกิดปัญหาในกรณีที่ทำสัญญาเช่าในระยะยาว จะต้องสูญเสียเงินมัดจำถ้าผู้เช่าเกิดการย้ายออกในภายหลังโดยอยู่ไม่ครบตามสัญญา แต่ถ้าหมดสัญญาในระยะแรกและมีความต้องการอยู่ต่อค่อยทำสัญญาใหม่ที่มีระยะเวลาเช่าในระยะยาว

การจะเซ็นสัญญาเช่าคอนโดสักแห่ง อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงก็คือความปลอดภัย ต้องศึกษาระบบการรักษาความปลอดภัยของคอนโดที่จะเช่า อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงหรือไม่ เพื่อให้คอนโดเป็นที่คุณและครอบครัวเช่าพักอาศัยสามารถนอนหลับสนิทได้อย่างสบายใจ แต่อย่าลืมสังเกตความต้องการของตนเองด้วยว่าพักอยู่ที่นี่แล้วมีความสุขมากน้อยเพียงใด

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply