ข้อควรรู้เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดินเปล่า

สัญญาเช่าที่ดินเปล่าถือว่าเป็นสัญญาแบบหนึ่งที่มีความเกี่ยวพันเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ มากที่สุด ซึ่งถ้าหากเราคิดจะเช่าที่ดินผืนหนึ่งแต่กลับไม่มีความรู้ในเรื่องของสัญญาเช่าหรือข้อตกลงต่าง ๆ ก็จะเป็นสิ่งที่อันตรายมาก ๆ เพราะเราอาจจะได้รับผลประโยชน์ของการเช่าที่ดินในแบบไม่เต็มที่

แถมซ้ำร้ายบางรายถึงกับโดนผู้ให้เช่าโกงเงินแบบต่อหน้าต่อหน้า  ซึ่งเราจะต้องมีการศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของการเช่าที่ดินให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียรู้และโดนเอาเปรียบในแบบที่ไม่รู้ตัว

องค์ประกอบของการสัญญาเช่าที่ดินที่ควรรู้

1.รายละเอียดของทรัพย์และคู่สัญญา

โดยสัญญาแบบเช่าที่ดินที่เป็นแบบระยะยาวหรือระยะสั้น ต้องมีการทำสัญญาด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย คือฝ่ายผู้เช่าและฝ่ายผู้ให้เช่า ซึ่งจะต้องมีการลงนามในแบบที่ชัดเจนรวมทั้งต้องมีข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เช่น เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

อีกทั้งการทำสัญญาเช่าที่ดินจะต้องมีการระบุข้อมูลต่าง ๆ ของที่ดินให้ถูกต้องชัดเจน มีการกำหนดขอบเขตที่จะให้เช่าเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า อีกทั้งยังเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลัง

2.ขอบเขตต่าง ๆ ของการให้เช่าที่ดิน 

วันที่มีการเริ่มต้นการให้เช่าที่ดินก็จะมีความเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งถ้าเป็นการเช่าที่ดินแบบระยะเกิน 3 ปีขึ้นไป เราจะต้องมีการดำเนินเอกสารต่าง ๆ กับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินในเขตที่อยู่อาศัยของเรา

3.รูปแบบของการชำระเงิน

การชำระเงินในส่วนของการเช่าที่ดินผู้ให้เช่าสามารถทำการแบ่งการชำระงวดแบบเป็นเงินก้อนหรืออาจจะมีการชำระแบบงวด ๆ ในแต่ล่ะเดือน โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เช่าว่าจะสะดวกชำระเงินค่าเช่าที่ดินในรูปแบบไหน

ประเภทของสัญญาเช่าที่ดิน

1.สัญญาเช่าที่ดินแบบระยะสั้น

โดยสัญญาประเภทนี้จะมีระยะเวลาในการเช่าไม่เกิน 3 ปีเท่านั้น และสัญญาประเภทนี้เป็นสัญญาที่ไม่ต้องไปทำสัญญาเช่าที่ดินที่สำนักงานที่ดินเลย แต่ในสัญญาเช่าที่ดินเปล่าจะมีการตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ และมีการระบุเวลาในการเช่าที่ดินในแบบชัดเจน

2.สัญญาเช่าที่ดินแบบระยะยาว

โดยจะเป็นสัญญาอีกชนิดหนึ่งที่จะมีระยะเวลาในการเช่านานเกิน 3 ปีขึ้นไป โดยจะมีการไปจดทะเบียนการเช่าที่ดินในสำนักงานที่ดินของเขตพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ

การทำสัญญาเช่าที่ดินเปล่านั้นจะต้องมีการอาศัยความละเอียดต่าง ๆ ก่อนการเซ็นสัญญา ถ้าหากพบข้อขัดแย้งเกิดขึ้นในระหว่างการให้เช่าที่ดิน เอกสารการทำสัญญาฉบับนี้ก็จะเป็นเอกสารที่มีความสำคัญที่เราจะสามารถนำไปยืนยันในชั้นศาลได้

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply