วิธีกำจัดสัตว์และแมลง

ถ้าจะพูดถึงยุงแล้วถือว่าเป็นพาหะที่นำโรคร้ายต่าง ๆ มาสู่มนุษย์ได้ เช่นโรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรียและโรคติดต่อชนิดอื่น ๆ ...

เมืองร้อนอย่างเมืองไทย มีแมลงกวนใจเต็มไปหมด ยิ่งหน้าร้อนยิ่งแพร่พันธุ์กระจายได้มาก หนึ่งในปัญหาที่ทุกคนต้องพบเจอ คือความรำคาญจากแมลงวัน พบได้ทั้งในบ้าน ...