โครงสร้างบ้าน

ปัญหารั่วซึมแม้จะฟังดูเล็กน้อย แต่หากปล่อยไว้นานอาจทำให้โครงสร้างและวัสดุโดยรอบเสื่อมสภาพหมดอายุการใช้งานเร็วกว่าปกติ ...